Vi anbefaler å benytte rammene. De er oppstått ut fra erfaringer gjort gjennom mange år. For et godt utbytte av arbeidet i gruppa er det lurt å gjennomgå disse rammene og hva de betyr for akkurat din gruppe og for deg. Det er rom for tilpasninger dersom alle i gruppa er enige.

  • Gruppen består av åtte deltakere ved oppstart. Etter oppstartsmøtet blir gruppen lukket. Da kommer det ingen nye til. Det kan gjøres unntak dersom gruppen har mistet mange deltakere, og gruppedeltakerne er enige om å ta inn nye. Da anses gruppen som en ny gruppe.
  • Gruppen består av menn og kvinner med ulike problemet.
  • Gruppene bygger på gjensidig respekt, tillit og toleranse i et forpliktende arbeidsfellesskap.
  • Møtene varer i to timer en gang i uka.
  • Varighet: Du deltar så lenge du selv ønsker, og gruppen består så lenge deltakerne har behov.
  • Taushetsplikt. Det som deles med gruppen snakkes det ikke om utenfor gruppen. Deltakerne skriver under på en taushetserklæring ved oppstart.
  • Meldeplikt. Av respekt for de andre i gruppen har du plikt til å gi beskjed til de andre dersom du ikke kan komme og hvis du vil slutte.