Selvhjelpsgrupper

Selvhjelp betyr å ta ansvar for egen endringsprosess sammen med andre en i selvhjelpsgruppe. Vi skiller mellom tre hovedtyper selvhjelpsgrupper.