Ukategorisert

Sjef i eget liv
| Skrevet av: Odd-Arne Eriksen

Sjef i eget liv

Hvordan kan selvhjelp være et verktøy i hverdagen, for deg alene, eller sammen med andre i gruppe. Har du levd en stund? Bruk erfaringskunnskapen du har til å hjelpe deg selv når livet butter, gjerne sammen med andre. Du er ekspert god nok.Les mer

Økt kunnskap om selvhjelp til unge i Oslo
| Skrevet av: Anne-Grete Bjørlo

Økt kunnskap om selvhjelp til unge i Oslo

Engasjement for unges psykiske helse og velferd samlet over hundre fagpersoner og kommuneansatte til Selvhjelpsdagen på Røde Kors konferansesenter 14. mai.Les mer

Selvhjelpsdagen 2019
| Skrevet av: Anne-Grete Bjørlo

Selvhjelpsdagen 2019

Den første Selvhjelpsdagen i Oslo arrangeres 14. mai 2019, som et samarbeid mellom Nettverk for Selvhjelp i Oslo og HelseetatenLes mer

Deltakernes egne erfaringer

Deltakernes egne erfaringer

I denne artikkelen deler tidligere gruppedeltakere erfaringer fra sin deltakelse i selvhjelpsgrupper.Les mer

Livet i gruppa – Fase 6 – Beskyttelse

Livet i gruppa – Fase 6 – Beskyttelse

Ulike beskyttelsesstrategier kan fort komme til syne i gruppa. Dette kan være mestringsmåter for å håndtere usikkerhet. Mens det du mestrer egentlig er å beskytte deg selv mot andre - og deg selv.Les mer

Livet i gruppa – Fase 5 – Lyserød idyll

Gruppa kan gå inn i en fase med harmoni på overflaten. Ingen vil vise de andre deltakerne at de ikke har funnet seg til rette. Trygghet er et begrep som ofte benyttes.Les mer

Livet i gruppa – Fase 4 – Jakten på en leder

Livet i gruppa – Fase 4 – Jakten på en leder

Selv om det er gjort klart helt fra starten at selvhjelpsgruppa ledes av rammer og prinsipper i stedet for en formell leder, hender det at noen deltakere blir usikre når ingen har ansvaret.Les mer

Selvhjelpsarbeid i praksis – min reise

Den viktigste endringsprosessen vil først og fremst være din individuelle reise. Veien går gjennom egne problemer og hvordan du etter hvert vil møte og håndtere disse på nye og bedre måter.Les mer

Jeg vil vite mer om kontaktmøter

Jeg vil vite mer om kontaktmøter

Kontaktmøtene er en arena hvor gruppedeltakere inviteres til å dele sine erfaringer fra gruppeprosessen. Alle deltakere fra alle aktive grupper startet av LINK Oslo inviteres til disse møtene som holdes med jevne mellomrom.Les mer

Jeg vil vite mer om prinsippene for gruppearbeidet

Jeg vil vite mer om prinsippene for gruppearbeidet

Prinsippene gir retning for innholdet på møtene. Det er lurt å benytte dem, for å unngå at gruppen blir en "hyggeklubb". Prinsippene hjelpertil med å holde fokus på at dere er her for å arbeide med problemet og smerten det medfører.Les mer

Jeg vil vite mer om rammene for gruppearbeidet

Jeg vil vite mer om rammene for gruppearbeidet

Vi anbefaler å benytte rammene. De er oppstått ut fra erfaringer gjort gjennom mange år. For et godt utbytte av arbeidet i gruppa er det lurt å gjennomgå disse rammene og hva de betyr for akkurat din gruppe og for deg. Det er rom for tilpasninger dersom alle i gruppa er enige.Les mer

Selvhjelpsgrupper – tolvtrinnsgrupper

Tolvtrinnsgruppene er en samlebetegnelse for grupper hvor deltakerne er avhengige av ulike rusmidler. Det finnes også egne grupper for pårørende til de som er avhengige.Les mer

Selvhjelpsgrupper – grupper med ulike problemer

Selvhjelpsgrupper – grupper med ulike problemer

Det finnes mange former for selvhjelpsgrupper. Vi forholder oss her til de selvorganiserte selvhjelpsgruppene som ledes av rammer og prinsipper. Grupper i regi av LINK Oslo er satt sammen av mennesker med ulike problemer.Les mer