Her møtes alle gruppene med ulike problemer som er startet av LINK Oslo.

Her luftes problemer i gruppeprosessen, og deltakerne deler erfaringer.

Hva gjør vi med de som aldri møter opp?

Hvordan håndterer vi at noen ikke deler?

Hvordan håndterer vi at noen alltid avbryter eller forteller endeløse historier?

Her kan du lese mer om kontaktmøtene.