Vi vet at mange har det ekstra vanskelig nå, og mange kjenner på ensomhet, uro og bekymring. Noen hadde krevende hverdag før pandemien slo til, og blant disse er opplevelsen av å være "koronafast" ekstra tung å bære. Er du eller noen du kjenner "koronafast" så kan dette arrangementet være aktuelt for deg.

Det er håp!

Selvhjelp Norge og LINK Oslo inviterer til webinar med temaet Hva er selvhjelp og hvordan kan du ta selvhjelp i bruk i egen hverdag?

Du vil få kunnskap om selvhjelpsforståelse og verktøy for å styrke deg selv. Det vil være mulighet for å stille spørsmål som besvares underveis. I etterkant vil det være mulig å melde seg til deltakelse i ei selvhjelpsgruppe – et fellesskap for gjensidig støtte og styrking.

Gratis deltakelse. Frist for påmelding: 12. januar, påmelding finner du nederst i Selvhjelp Norges artikkel.

Lenke til deltakelse sendes deg på mail dagen før arrangementet.

LINK Oslo – senter for selvhjelp og mestring har mottatt ekstra «Koronamidler»» til et prosjekt med mål å skape digitale muligheter for samtale- og selvhjelpsgrupper i en krevende Korona-situasjon. Pengene kommer fra Stiftelsen Dam via Rådet for Psykisk Helse. Link Oslo driftes av stiftelsen Norsk Selvhjelpsforum, med finansiering gjennom Oslo kommune. LINK står for Læring, Informasjon, Nettverk og Kunnskap om selvhjelp og mestring. Dette gjenspeiler hovedoppgavene til de ansatte i LINK Oslo. I tillegg til formidlingsarbeid administrerer senteret påmelding og oppstart av selvorganiserte selvhjelpsgrupper. Senteret samarbeider tett med kompetansemiljøet Selvhjelp Norge, som jobber på oppdrag for Helsedirektoratet.