Er du "koronafast" i heimen eller kjenner du noen som er det? Da kan dette arrangementet være aktuelt for deg!

Det er håp!

Mange har det fortsatt vanskelig i hverdagen etter lang tids isolasjon. Kanskje du også kjenner på ensomhet, uro og bekymring? Hvis hverdagen din var krevende før pandemien slo til, kan opplevelsen av å være «koronafast» være ekstra tung å bære.

LINK Oslo inviterer til zoom-møte med temaet Koronafast? Selvhjelpsverktøy for en bedre hverdag. Onsdag 26. mai kl 18-19

Du vil få en kort innføring i selvhjelpsforståelse og verktøy for å styrke deg selv. Verktøyene kan gjøre det enklere å håndtere hverdagen! Det vil være mulighet for å stille spørsmål som besvares underveis.

Frist for påmelding: mandag 24. mai. Lenke til zoom sendes deg på mail dagen før arrangementet. Påmelding via epost! (Klikk på lenken for å få fram epostadressen)

Gratis deltakelse.

Passer ikke datoen? Vi har satt opp et nytt temamøte på zoom onsdag 18. august kl 18-19.

LINK Oslo – senter for selvhjelp og mestring har mottatt ekstra «Koronamidler»» til et prosjekt med mål å skape digitale muligheter for samtale- og selvhjelpsgrupper i en krevende Korona-situasjon. Pengene kommer fra Stiftelsen Dam via Rådet for Psykisk Helse. Link Oslo driftes av stiftelsen Norsk Selvhjelpsforum, med finansiering gjennom Oslo kommune. LINK står for Læring, Informasjon, Nettverk og Kunnskap om selvhjelp og mestring. Dette gjenspeiler hovedoppgavene til de ansatte i LINK Oslo. I tillegg til formidlingsarbeid administrerer senteret påmelding og oppstart av selvorganiserte selvhjelpsgrupper. Senteret samarbeider tett med kompetansemiljøet Selvhjelp Norge, som jobber på oppdrag for Helsedirektoratet.