Vil du lære om selvhjelpsgrupper og hvordan du kan sette dem i gang?   Før du setter i gang en selvhjelpsgruppe kan det være nyttig å delta på et igangsetterkurs. Kurset gir en innføring i selvhjelp, selvorganiserte selvhjelpgrupper, oppstart og drift av grupper. 

Hva vil vi jobbe med på kurset? 

  • Selvhjelpsgrupper: Utforsk konseptet med selvhjelpsgrupper og betydningen av å fremme mestring,  
  • Verktøy for selvhjelp og kommunikasjon: Få praktiske verktøy for å fremme effektiv selvhjelp og forbedre kommunikasjonen innad i gruppene. 
  • Igangsetterens rolle: Utforsk rollen som igangsetter, oppgavene som følger med, og hvordan du kan være ditt beste «jeg» som igangsetter. 

Kurset er designet for å gi deg grunnleggende kunnskap og ferdigheter som er nødvendige for å starte selvhjelpsgrupper samtidig som du blir bevisst din rolle som igangsetter. 

Vi inviterer deg til en engasjerende dag fylt med korte forelesninger, dialoger og praktiske øvelser. Du vil delta i plenumsdiskusjoner, individuelle refleksjoner og samarbeid i mindre grupper for å maksimere læringsopplevelsen. 

Påmelding innen 1. mars.
Spørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt: ingerberit@linkoslo.no eller astrid@selvhjelp.no

Vi ser frem til en aktiv selvhjelpsdag sammen med deg!

Se også: https://www.selvhjelp.no/arrangement/igangsetterkurs-selvhjelpsgrupper-og-oppstart/