Midlene skal brukes til å skape et digitalt selvhjelpshus for «koronafaste i heimen»!

Mange med kroniske sykdommer og andre helseplager, også sårbare studenter, har måttet holde seg mye inne dette året for å unngå smitte. Deres medlevere må ofte også begrense sin sosiale aktivitet og får dermed lite sosial kontakt utenfor hjemmet. Dette er målgruppene for prosjektet, som fikk navnet «Koronafast i heimen»

LINK Oslo koordinerer vanligvis oppstart av fysiske selvhjelpsgrupper, men vi ser at det kan være et stort behov for digitale møteplasser for selvhjelpsgrupper. Ikke alle verken kan eller bør reise til Majorstua på grunn av smittefaren.

Det finnes mange muligheter for å møtes på nettet i dag. Men noen av de eksisterende muligheter har begrensninger i antall deltakere eller i tid man kan snakke sammen, andre krever registrering i sosiale nettverk som Facebook osv.

LINK Oslo har alltid hatt som prinsipp at tilbud hos oss skal være gratis for deltakerne, og de skal også være nøytrale og ikke kreve noen form for medlemskap.

Koronamidlene vil gjøre det mulig for oss å hjelpe koronafaste å møtes i gratis grupper hvor de har tilgang til en brukerlisens på f.eks Zoom eller Whereby. I prosjektet vil vi teste ut flere verktøy, vi vil sørge for opplæring og stå til rådighet for spørsmål og svar. Vi vil også jevnlig holde zoom-møter med introduksjon til hva det vil si å delta i en selvhjelpsgruppe.

Vi ser at noen kan ha behov for å bare møtes og prate om løst og fast, og vil derfor vurdere tilbud som digitale kaffetreff for koronafaste i heimen. Dette blir en sosial møteplass mer enn en tradisjonell selvhjelpsgruppe, men kan for noen bli veien inn til en selvhjelpsgruppe senere.

Vi vet også at koronaisolasjon har ført til at mange sliter psykisk med isolasjon. Her kan det å delta i en selvhjelpsgruppe med likesinnede være nyttig for å ta tak i det man sliter med, for å finne veien videre til tross for den aktuelle situasjonen.

Mange organisasjoner i Oslo har gjort mye godt arbeid det siste året for å støtte de som fikk livet snudd på hodet. Vi vil gjerne samarbeide med dere dersom dere ønsker å se nærmere på digitale selvhjelpsgrupper for medlemmene.

Mer informasjon? Kontakt Anne-Grete Bjørlo, Tlf 960 17 641 evt epost