Gruppeprosessen fortsetter og arbeidet nærmer seg det man kaller "den modne alder".

Bildet er arrangert

Noen deltakere har oppnådd de forandringene de ønsket, og nå kommer den naturlige følelsen av at noe er nær ved å være avsluttet.  Dette føles godt for de fleste, men kanskje du eller noen andre synes det er skremmende.

I denne fasen er det viktig å gi klare beskjeder.

«Å skulle slutte i gruppa si, det er også en prosess. Hvem har ikke kjent – jeg vil ikke mer – men tør ikke si fra. Hva skjer etterpå?

Det er vanskelig å løsrive seg og gå videre alene. Di egen prosess videre er uavhengig av de andres. Ta ansvar for deg selv. Du bruker gruppa, og den lan bli «oppbrukt» for deg. Når du kommer til din egen brytning, vær ærlig. Bruk tid sammen med gruppa og fortell hva som skjer med deg og hvorfor det skjer. Det er skummelt npr noen slutter og forsvinner. Det viktigste er å ikke bare forsvinne, ikke bare bli borte. Det koster, men følelsen av å ha gjort opp er bedre enn følelsen av å ha sviktet. 

Carpe diem!»