For å bli kjent med hverandre føler de fleste en trang til å fortelle sin egen livshistorie. Hvorfor ble livet mitt så vanskelig?

Bildet er arrangert

Det kan fort bli konkurranse om hvem som har det verst. Du kan bli mer interessert i de andre sitt liv enn i ditt eget. Det kan være fristende å trekke inn familemedlemmer, venner, kollegaer osv i det som fort kan bli historiefortelling. Dersom historiefortelling blir et problem for gruppen er det viktig å snakke om det så fort som mulig. Alle deltakerne i gruppa har et felles ansvar for å stoppe historiefortellingene før de blir et problem.

Det er også fort gjort å ville forme andre slik at de passer bedre inn i ditt eget bilde av dem. På denne måten flytter du oppmerksomheten bort fra ditt eget problem og hvorfor du valgte å begynne i en selvhjelpsgruppe.

Noen sitater:

«Vi fnner misunnelse og konkurranse i alle grupper. Dette er følelser det er viktig å sette ord på, enten vi har komplekser fordi vi kommer fra øst eller vest, er gammel eller ung, eller fordi en annen har større leilighet eller høyere stilling, enten vi liker hverandre eller ikke.»

«Vi har møttt veggen og kommer ikke videre. Da er det alltid lett å legge skylda på andre, enn å gå inn i seg selv og tenke etter hva man selv kan gjøre for å få arbeidet på rett spor igjen. Hva skjer med meg og oss – snakk om det!»