Selv om det er gjort klart helt fra starten at selvhjelpsgruppa ledes av rammer og prinsipper i stedet for en formell leder, hender det at noen deltakere blir usikre når ingen har ansvaret.

Bildet er arrangert

Noen velger å trekke seg fordi utryggheten blir for stor. Andre føler seg forpliktet til å ta ansvaret selv, for «noen må jo».

Utfordringene er store og en del av arbeidsprosessen. Det blir viktig for deltakerne å tåle forvirringen og usikkerheten. Viktig å tåle at det ikke finnes noen andre som kommer inn og overtar styringen med en gang det begynner å bli vanskelig.

«Gruppa vår holder på å gå i oppløsning. Vi var bare fem igjen og alle var til stede denne kvelden. Det var forskjellige meninger om hvordan det skal arbeides i gruppen. Dette oppleves som svært dramatisk, som om det skal eksplodere når som helst. Noen vil ha nye med i gruppen. Noen vil ha hjelp fra LINK Oslo. Men hvis vi ber om hjelp blir det ikke lenger selvhjelp. Da blir det helt andre prosesser. Våre egne ressurser er basis for alt arbeidet vi driver. Vi bestemte oss for å ordne opp selv. «