Ulike beskyttelsesstrategier kan fort komme til syne i gruppa. Dette kan være mestringsmåter for å håndtere usikkerhet. Mens det du mestrer egentlig er å beskytte deg selv mot andre - og deg selv.

Bildet er arrangert

Hver gruppe består av personer som alle eier sin egen måte å være på og uttrykke seg på. De fleste har laget sitt eget panser – ditt eget skall som er det «jeget» du viser fram til andre. Problemene skjules godt bak panseret. Du vil helst ikke vise fram følelsen av ikke å strekke til eller ikke være god nok – verken overfor deg selv eller andre.

Følelsen av  være alene i gruppen kommer. Redsel og ensomhet kan prege deltakerne. For de fleste er det viktig ikke å miste kontrollen over situasjonen – og dermed over seg selv. Det føles helt naturlig å ville beskytte seg.

Det blir avgjørende å komme seg gjennom denne fasen, slik at deltakernes eget forsvar ikke knuser gruppens videre arbeid.

Målet i denne fasen er å myke opp panseret, slik at man oppnår nye måter å møte mennesker på. Det er viktig å trene på å være mer åpen og ta bort skallet litt etter litt.

Noen sitater:

Hva betyr framskritt? Betyr det at en skal mestre mer og mer – og at utviklingen skal gå i en positiv retning? Er det negativt å få tilbakefall? Å føle seg dårligere i perioder og mestre mindre?»

«I Angstringen betyr framskritt at det er en prosess i gang, at det skjer en Forandring. En Forandring i tenkemåte og holdninger til sin egen angst. Tilstanden kan føles verre – men da er prosessen og bevisstgjøringen i gang. Det er vanskelig og vondt – men det nytter.»