Hvem er de andre i gruppa? Hvordan skal jeg presentere meg? Felles for mange gruppedeltakere er ofte dårlig selvbilde og manglende mestring.

Bildet er arrangert

Mange har slitt med sosial angst og har vært minst mulig ute blant folk. Andre er i jobb og har etablert sine mestringsstrategier for å dekke over problemene.

Startfasen handler om å bli kjent med hverandre. Kanskje vil du kjenne på økt usikkerhet og mindre mestring. Dette er helt naturlig når du beveger deg ut av dine vante mestringsstrategier. I denne fasen er sårbarheten stor. Det er nødvendig å snakke om dette, og hvordan dere kan ta vare på hverandre. Vanlig folkeskikk, takhøyde, raushet og varme er godt lim for å sveise deltakerne sammen.

Noen sitater:

«Jeg har tenkt mye på hvordan jeg skulle presentere meg for de andre i gruppa. Hva jeg skulle si og hva jeg skulle vente med.»

«Selvstendige grupper – det at gruppene finner sin egen form – er viktigere enn tryggheten i startfasen. Utryggheten får man bygge ned på litt sikt.»

«Kanskje bør vi bruke en del tid på å snakke om akkurat «sårheten». Hva det gjøre med en selv å bli såret, og hvor vondt det kan være å ha følelsen av å ha såret en annen. Hvis og når vi klarer og tør det kan det hende at det blir lettere å være til stede i gruppa.»