Enten du er ny eller erfaren gruppedeltaker. Her gjengir vi det viktigste å huske på i rollen som gruppedeltaker.

Bildet er arrangert

Dere som deltakere er forskjellige. Vi har forskjellig historie og ulik helse. Min rolle i gruppa er derfor viktig for å skape gode gruppemøter, og bidra til god trening for deg selv og dine meddeltakere. Følgende kulepunkter er derfor viktig som kjøreregler for gruppene:

  • Vær bevisst din rolle som deltaker, og at den handler om deg
  • Start gjerne din fortelling med ordet JEG. Det er deg det handler om, alltid. Også når det du skal si gjelder noe som en annen gruppedeltaker har sagt. Enten det er spørsmål, støtte eller takk. På denne måten kommer det frem hvordan du ble berørt, på en fin måte.
  • Ikke si mer enn det du er klar for å dele. Det kan være lurt «å varme opp», kjenne på hvordan det føles
  • Ta deg tid til å lytte og kjenne etter hvordan gruppedeltakernes historier berører deg
  • La det gå noen sekunder med stillhet før du tar ordet. La det som har blitt sagt få tid til å fordøyes
  • Vær tilstede her-og-nå. Bruk litt tid, kjenn etter hvordan du har det i øyeblikket
  • Ikke spør eller gi direkte råd, med mindre dine meddeltakere selv har sagt det er i orden. Deltakerne får indirekte råd, hjelp og støtte gjennom å lytte til til hverandre

 

For noen grupper vil enkelte faser representere større utfordringer enn andre. Hver fase fått sin egen artikkel for å gjøre det enklere å kjenne seg igjen.  Klikk på den fasen du vil lese mer om – så kommer du direkte dit.

1. Forsiktighet

2. Høflighet

3. Fortellerstadiet

4. Jakten på en leder

5. Lyserød idyll

6. Beskyttelse

7. Maktkamp

8. Per eller Kari vil slutte

9. Oppvåkning

10. Moden alder