Mange bruker- og interesseorganisasjoner tilbyr selvhjelpsgrupper.

CC BY-SA Høihjelle.

Her er det nettopp «skjebnefellesskapet» – det å møte andre som sliter med akkurat det samme som meg selv – som deltakerne setter høyt. Kanskje trenger du å få bekreftet at du er helt «normal» fordi mye av det du sliter med  faktisk er en del av sykdomsbildet.Etterhvert ønsker du kanskje å fokusere på annet enn lidelsen og det den har ført med seg. Kanskje du trenger å ta tak i andre problemer som fulgte med på kjøpet, eller som lå under diagnosen? Skilsmisse, uføretrygd, økonomiske problemer, omskolering med mere kan være aktuelle problemer å ta tak i.

Da kan gruppene med ulike livsproblemer representere en fortsettelse hvor selve diagnosen kommer  i bakgrunnen.

Her finner du noen av brukerorganisasjonene i forhold til spesifikke problemer og lidelser.