Årets andre samling fokuserte på planlegging av felles arrangement

NSiO har møte hos Oslo Røde Kors, Nettverk etter soning.

Nettverksmøtene legges til deltakernes lokaler på rundgang. slik at alle blir bedre kjent og lærer om hverandre.  Vårens NSiO-møte ble holdt hos Oslo Røde Kors i Nettverk etter soning sine lokaler i Grefsenveien. Nettverk etter soning har 220 frivillige (fra 25 år og oppover), og følger opp ca. 350 straffedømte.

Fast punkt på agendaen er hva nytt har skjedd siden sist og hva skjer i den enkelte organisasjon?

  • Angstringen nevnte pinsens reklamefrie dager på TV2 sine kanaler.
  • HFK har hatt temamøte med Ja, det Nytter og LINK Oslo.
  • LINK Oslo er i kontakt med bibliotekene i forhold til en nøytral formidlingsarena for selvhjelp, og er også i prosess med Bydel Frogner, Gamle Oslo, Sagene, Østensjø og Nordstrand for å finne ut hvordan selvhjelpsarbeidet kan bli ivaretatt ute i Bydelene. (ref. Folkehelseplanen)
  • Kort presentasjon fra LFSS – Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord (deltok for første gang)
  • Hege Nordli er konstituert leder av Fontenehuset Oslo.
  • PTSD starter opp sin første selvorganiserte selvhjelpsgruppe i mai i LINK Oslos lokaler sammen med LINK Oslo.

Vårens samling fokuserte deretter på et felles arrangement i 2019 for å spre kunnskap om selvhjelp som helseforståelse ut i byen, og informasjon om mangfoldet i selvhjelpsarbeidet. Men først må vi ha på plass en felles forankring av selvhjelp som helseforståelse. Dette blir tema for neste samling.