Stadig flere mobiliserer sin egenkraft for å dele kunnskap og erfaringer, og hjelper seg selv i en selvorganisert selvhjelpsgruppe.

LINK Oslo – senter for selvhjelp og mestring holder til i sjette etasje i Kirkeveien 61 på Majorstua

På LINK Oslo merker vi dette i form av flere henvendelser på telefon epost samt et økende antall selvhjelpsgrupper.

Spesielt har dette vært merkbart i antall 12-trinnsgrupper som ønsker en møteplass på nøytral arena som det LINK Oslo representerer.

Det er nå totalt 23 selvorganiserte selvhjelpsgrupper i uka som benytter våre lokaler. 15 av disse er 12-trinnsgrupper. De resterende åtte er selvorganiserte grupper satt sammen av mennesker med ulike livsproblemer. Disse siste gruppene leder seg selv ved hjelp av rammene og prinsippene for gruppearbeidet.

Mange deltakere forteller på kontaktmøtene vi har at deltakelse i gruppa har vært verdifullt for dem. Dette viser at det er viktig å snakke med mennesker som selv vet hva det handler om, og som kan nyttiggjøre seg av den kunnskaps- og erfaringsdelingen som skjer i selvhjelpsgruppene.

LINK Oslo – senter for selvhjelp og mestring er med dette sannsynligvis Nordens største selvhjelpshus. Senteret er også unikt i europeisk sammenheng, og vi har tidligere hatt gleden av å ta imot studiebesøk fra kommunale myndigheter , helsepersonell og frivillige fra både Italia og Danmark.

Fortell om at vi finnes. Gjør noe nå. Vi kan hjelpe oss selv.

Det er vår rett, vårt ansvar og vårt valg å jobbe med endring i eget liv.