Nettverk for Selvhjelp i Oslo ble startet i februar 2017, etter innledende samtaler på seminar hos Velferdsetaten.

NSiO – Nettverk for Selvhjelp i Oslo ble etablert av LINK Oslo på bakgrunn av Velferdsetatens samling for erfaringsutveksling med selvhjelp som tema i november 2016.

«Velferdsetaten vil bidra til at organisasjoner som arbeider innen psykisk helse kan utveksle erfaringer, utfordringer og løsninger – og bli bedre kjent med hverandre.

Derfor tar vi initiativ til et erfaringsforum, som denne gang har tema «selvhjelpsgrupper». Temaet har vi valgt fordi selvhjelpsgrupper er en interessant og viktig metode som brukes av mange, men på ulik måte.»
Nettverk for Selvhjelp i Oslo synliggjør et bredt spekter av selvhjelpsmuligheter i Oslo, og jobber med satsningsområder og arrangementer som NSiO i fellesskap beslutter. Nettverket har i tillegg følgende overordnede mål:

  • Skape bedre livskvalitet og en meningsfylt hverdag for folk i Oslo
  • Sammen bygge opp selvhjelpsforståelse og et godt grunnlag for selvhjelpsgrupper
  • Bidra til økt bruker- og hjelpermedvirkning gjennom verdiskapende muligheter for innbyggerne

Det er pr. 2017 ca. 14 organisasjoner som deltar i nettverket. Samarbeidsformen konkretiseres gjennom en formell avtale for deltakelse i nettverket.

NSiO har etablert en arbeidsgruppe som utfører det praktiske arbeidet mellom samlingene. Ansvarlig for nettverket er LINK Oslo – senter for selvhjelp og mestring.

Kontaktperson: oddarne@linkoslo.no / 940 30 488.

Du kan lese mer om nettverket her.