LINK Oslo er et nøytralt og byomfattende selvhjelpshus for Oslos innbyggere, drevet av Norsk Selvhjelpsforum og finanisert av Oslo kommune. LINK betyr Læring, Informasjon, Nettverk og Kunnskap om selvhjelp og mestring.

  • Senteret ble etablert i 2004 som resultat av prosjektet «Fra passiv mottaker til aktiv deltaker. Arbeidet var drevet av Norsk Selvhjelpsforum og finansiert av Oslo kommune.Målsettingen var å gjøre selvhjelp tilgjengelig for Oslos befolkning. Erfaringene viste at en fast møteplass var nødvendig for å ha både en informasjonsbase og en arena for selvhjelpsgrupper.
  • Senteret er fortsatt en frittstående organisatorisk enhet som drives av Norsk Selvhjelpsforum og finaniseres gjennom Oslo kommune.
  • Bokstavene LINK står for Læring, Informasjon, Nettverk og Kunnskap om selvhjelp og mestring. Dette er hovedoppgavene til LINK Oslo. I tillegg administrerer og håndterer senteret påmelding til og oppstart av nye selvorganiserte selvhjelpsgrupper. LINK Oslo har blitt en modell for utvikling av lignende møteplasser andre steder i landet. Modellen har også vakt interesse internasjonalt.
  • LINK Oslo er en nøytral arena i forhold til problemer og livssituasjoner når det handler om praktisk selvorganisert selvhjelpsarbeid. Folk tar direkte kontakt når de ønsker å delta i en selvorganisert selvhjelpsgruppe.
  • LINK Oslo er tilgjengelig for hele Oslos befolkning. Dette gjør det mulig for det enkelte menneske å delta gratis i slike grupper.