I en tid hvor flere og flere sliter psykisk er det viktigere enn noengang å skape gode arenaer for egenkraftmobilisering

LINK Oslo er en av mange leverandør i det forebyggende og rehabiliterende folkehelsearbeidet. Selvorganisert selvhjelp bidrar til egenkraftmoblisering slik at den enkelte kan sette seg i stand til å nyttiggjøre seg andre muligheter og tilbud. På denne måten kan den enkelte på nytt bli en aktiv deltaker i eget liv.

Erfaring viser at det å delta i en selvhjelpsgruppe kan få den enkelte deltaker tilbake i jobb, og også tilbake til tidligere nettverk av familie og venner.

Livsproblemer som ikke håndteres på en god måte kan fort utvikle seg til langvarige sykemeldinger og i verste fall til et liv som ufør.

Selvhjelp kan også være et supplement som kan styrke det pågående hjelpearbeidet innenfor mange forskjellige samfunnsområder.

Oslo kommunes nye Folkehelseplan for 2017-2020 som ble vedtatt i april 2017 legger vekt på selvhjelp fordi det utgjør en ekstra ressurs i folkehelsearbeidet.

Folkehelsearbeidet både på lokalt og nasjonalt nivå består av mange ulike brikker. Selvhjelp er en av disse brikkene. Ved å tilegne seg og ta i bruk selvhjelpkan mange problemer mestres før det blir et helse- og samfunnsproblem.