De nye reglene berører LINK Oslo på to områder.

Nyhetsbrev

LINK OSLO sender ut nyhetsbrev til 1600 mottakere Nyhetsbrevet har en avmeldingsfunksjon.

For de som mottar nyhetsbrev, har vi kun opplysninger om e-postadresse. E-postadresser til fysiske personer regnes som personopplysninger.

Epostadresser i forbindelse med utsendelse av nyhetsbrev er nødvendig for å spre kunnskap og informasjon om selvorganisert selvhjelp.

LINK Oslo sender ikke ut markedsføringsbudskap (vi selger ingen produkter) i våre nyhetsbrev. Vi deler heller ikke epostadresser med tredjepart, de er bare til eget bruk.

For fremtiden vil LINK Oslo sikre at nye mottakere av nyhetsbrevet enten gir samtykke eller at de får nyhetsbrevet tilsendt i kraft av sin stilling.

Mottar du ikke nyhetsbrevet vårt? Da kan du melde deg på via denne linken:

Jeg vil abonnere på nyhetsbrevet!

Påmelding til og deltakelse i selvhjelpsgrupper

Hjemmesiden vår inneholder en mulighet for elektronisk påmelding. Ingen informasjon herfra videresendes tredjeparter. Bare kontaktdata (navn, epost, telefonnummer) fra gruppedeltakere som har samtykket til det oppbevares etter oppstart. Resten makuleres fortløpende.

Ut fra ovenstående redegjørelse anser vi at personvernet er korrekt ivaretatt i henhold til det nye regelverket.