Koferansen holdes i Røde Kors Konferansesenter i Hausmannsgata. Påmeldingsfrist:

Røde Kors Konferansesenter

Kl. 9.00.-9.30 Registering