Tolvtrinnsprogrammet er Anonyme Alkoholikeres forslag til hvordan man på en praktisk måte kan gå fram for å overvinne sykdommen alkoholisme. AA har stått modell for flere lignende fellesskap knyttet til forskjellige former for avhengighet og det å være pårørende.

I Oslo finner vi i tillegg til AA Anonyme Narkomane, Al-Anon og ACA (Adult Children of Alcoholics) – voksne barn av alkoholikere med flere.

Tolvtrinnsgruppene er et fellesskap av kvinner og menn som deler sin erfaring, styrke og håp med hverandre for at de kan løse sitt felles problem. Gjennom erfaringsdeling kan de også bidra til at andre kan friskne til eller støtte hverandre i rollen som pårørende.

Den eneste betingelse for medlemskap, er et ønske om å slutte å være avhengig eller medavhengig. Det er ingen avgifter eller kontingenter for medlemskap.

Du kan lese mer om tolvtrinnsgruppene i denne artikkelen.

Her finner du en oversikt over organisasjonene som holder til i LINK Oslos lokaler. Ved å klikke på logoene i artikkelen kommer du til organisasjonens side med mer informasjon.