Godt samarbeid skaper gode synergier!

Samarbeid er en av forutsetningene for å lykkes med å nå ut med informasjon om selvorganisert selvhjelp til Oslos befolkning på 660 000 innbyggere.

LINK Oslo – senter for selvhjelp og mestring samarbeider med Oslo kommune og Oslos bydeler for å forankre selvhjelp som en viktig brikke i den enkeltes helseforståelse.

LINK Oslo inngår derfor fortløpende formelle og forpliktende samarbeidsavtaler med bydelene, men også med frivillige og ideelle organisasjoner. På denne måten kan vi utnytte hverandres kunnskap og erfaringer, til det beste for innbyggerne i Oslo.

Gjennom et slikt samarbeid skaper vi økt aksept og forståelse for selvorganisert selvhjelp blant ledere, medarbeidere og brukere av kommunens tjenester.

Ved å ta i bruk hverandres kompetanse og ressurser blir det lettere å nå et felles mål – bedre helse for Oslos innbyggere.

Dette er i tråd med Oslo Kommunes Folkehelseplanen 2017-2020, pkt. 3.7:

«For å løse mange av folkehelseutfordringene Oslo står overforer det viktig med et nært samarbeid mellom frivillig sektor og kommunen.»