NSiO er et nettverk av frivillige- og ideelle organisasjoner som representerer et utvalg av muligheter for egenmestring og økt livskvalitet for innbyggerne i Oslo.

Hver av nettverkets deltakende organisasjoner tilbyr en mulighet for innbyggerne å ta aktivt ansvar for sin egen helse gjennom ulike former for selvhjelp, selvhjelpsgrupper og selvhjelpsaktiviteter. Flere av organisasjonene tilbyr både støtte, rådgivning, aktiviteter, frivillig arbeid og samtalegrupper. 

 

Selvhjelpsdagen 2019
NSiO arrangerte sammen med Helseetaten og Velferdsetaten: Selvhjelpsdagen 2019, for ansatte i Oslo kommune og andre spesielt inviterte, som har nettverk inn mot unge voksne i aldersgruppen 20-29 år. Se filmen fra NSiO som ble vist under arrangementet, klikk bildet.

Den kan også lastes ned fra Youtube og brukes fritt til offentlig fremvisning på infoskjermer og liknende. (Har du problemer med å få spilt av filmen, bruk nettleseren Google Chrome)
For mer informasjon om Selvhjelpsdagen 2019 og intervju med bl.a. Peder Kjøs, klikk her

Ønsker du mer informasjon om ulike former for selvhjelpsgrupper, klikk her.

 

De selvorganiserte selvhjelpsgruppene i nettverket:
AA – Anonyme Alkoholikere
Angstringen
LINK Oslo – senter for selvhjelp og mestring
PTSD Norge

Andre typer samtale- og selvhjelpsgrupper:
Ja, det Nytter!
SMISO oslo – Støttesenter for Incest og seksuelle overgrep Spiseforstyrrelsesforeningen
Spiseforstyrrelsesforeningen
LFSS – Landsforeningen for forebygging og selvmord

Aktivitetstilbud:
Fontenehuset Oslo
Fontenehuset Oslo Øst
Helseforum for kvinner (HFK)
MAS – Kultur og aktivitetssenter
Oslo Røde Kors (ORK)

Oversikt alle deltakende organisasjoner i nettverket: 

AA – Anonyme Alkoholikere
Angstringen
Fontenehuset Oslo
Fontenehuset Oslo Øst
Helseforum for kvinner (HFK)
Ja, det Nytter!
LFSS – Landsforeningen for forebygging og selvmord
LINK Oslo – senter for selvhjelp og mestring
MAS – Kultur og aktivitetssenter
Oslo Røde Kors (ORK)
PTSD Norge
SMISO oslo – Støttesenter for Incest og seksuelle overgrep Spiseforstyrrelsesforeningen
Spiseforstyrrelsesforeningen

Om NSiO
NSiO – Nettverk for Selvhjelp i Oslo ble etablert av LINK Oslo på bakgrunn av Velferdsetatens samling for erfaringsutveksling med selvhjelp som tema i november 2016.

«Velferdsetaten vil bidra til at organisasjoner som arbeider innen psykisk helse kan utveksle erfaringer, utfordringer og løsninger – og bli bedre kjent med hverandre.Derfor tar vi initiativ til et erfaringsforum, som denne gang har tema «selvhjelpsgrupper». Temaet har vi valgt fordi selvhjelpsgrupper er en interessant og viktig metode som brukes av mange, men på ulik måte.»

Nettverk for Selvhjelp i Oslo synliggjør et bredt spekter av selvhjelpsmuligheter i Oslo, og jobber med satsningsområder og arrangementer som NSiO i fellesskap beslutter. En arbeidsgruppe som utfører det praktiske arbeidet mellom samlingene.

Ansvarlig for nettverket er LINK Oslo – senter for selvhjelp og mestring.

Ønsker du mer informasjon, presentasjon eller se på mulighetene for samarbeid?
Vennligst kontakt: oddarne@linkoslo.no / 940 30 488, eller ta kontakt den enkelte organisasjon direkte.