- et nyttig verktøy?

Espen Holm, daglig leder Stiftelsen Norsk Selvhjelpsforum og leder for LINK Oslo.

«Selvorganisert selvhjelp kan være et godt og nyttig verktøy, og grunnlaget vi trenger for å ivareta egen helse i arbeidslivet når vi lever i en verden i stor bevegelse,» sier Espen Holm, leder av Link Oslo – senter for selvhjelp og mestring.

«Selvorganisert selvhjelp er både en forståelse og en arbeidsmåte, som vi kan bruke alene eller sammen med andre når problemer oppstår. Vi kan også benytte en selvhjelpsgruppe.

Verdien for oss kan for eksempel være at vi sammen skaper rausere og tryggere arbeidsfellesskap, at vi lever bedre med oss selv og de utfordringene og problemene vi møter både i og utenfor jobb. At vi utvikler våre kommunikasjonsferdigheter og relasjoner, og at vi gjør en bedre jobb med mening og mestringsfølelse som resultat av dette.

Kanskje vi også forebygger at vi blir syke, og gjennom det bidrar til lavere sykefravær,» sier Espen.

Dette er selvorganisert selvhjelp

Selvorganisert selvhjelp er en del av vår egen helseforståelse. Det handler ikke nødvendigvis om å kvitte seg med problemer, men å leve bedre med dem. Gjøre oss selv robuste i samhandling med andre – om det er i eller utenfor jobb. Det handler om å bevisstgjøre egne tanker og holdninger når vi blir berørt. Hver og en av oss har kunnskap og egne erfaringer som har en verdi og som vi kan bruke når vi møter livsproblemer. Og vi har krefter vi kan hente frem for å få det bedre. Å sitte i førersetet er en forutsetning for å ta styringen over eget liv når vi ønsker å mestre bedre – uansett om jeg vil ta tak i problemet på egen hånd, snakke med venner, familie, kolleger, andre som har problemer, gå i en selvhjelpsgruppe eller be om støtte fra en hjelper som anerkjenner og bruker min erfaringskunnskap sammen med sin fagkunnskap. Vi har alle rett til å bli sett og hørt og bli tatt på alvor.

Selvorganiserte selvhjelpsgrupper er et fellesskap av mennesker som opplever ett eller flere problemer. Gruppene er uavhengig av status, kjønn, problem, med eller uten en definert sykdom og for alle over 18 år. For å delta må du ha vilje og motivasjon til å gjøre en endring i livet. Det er gratis å delta. LINK Oslo administrerer påmeldinger og sørger for at nye grupper kommer igang. Deretter leder gruppen seg selv med utgangspunkt i erfarte rammer for møtene og prinsipper for samtalen.

Her kan du lese mer om hvordan selvorganiserte selvhjelpsgrupper i regi av LINK fungerer.