Oslo kommunes Folkehelseplan 2017-2020 ble vedtatt i april 2017.

Planen gir viktige føringer for LINK Oslo og strategiske føringer for å få informasjon om selvorganisert selvhjelp ut til alle innbyggerne i Oslo by.

Ikke minst ansvarliggjør planen alle ledernivåene i kommunen. Det betyr at det ikke lenger er nok å informere om selvhjelp. Selvhjelp skal forankres i kommunens og bydelenes organisasjon fra ledelsen og implementeres videre hos de ansatte.

Selvorganisert selvhjelp er også organisert hos de frivillige organisasjonene, og det medfører et økende behov for å samarbeide på mange nivåer.

LINK Oslo har inngått et nært samarbeid med flere bydeler, og flere står for tur.

Folkehelse er mer enn kosthold og trening – det handler også om å mobilisere egne krefter når livet blir problematisk. Les mer i denne artikkelen.