Selvhjelp - i denne sammenhengen selvorganisert selvhjelp - er en mulighet til å forvandle et vanskelig problem til ny kunnskap, nye muligheter og en ressurs i eget liv. Det kan også bety at jeg må akseptere og lære å leve med det jeg ikke kan forandre. Les mer i undermenyen.