Den viktigste endringsprosessen vil først og fremst være din individuelle reise. Veien går gjennom egne problemer og hvordan du etter hvert vil møte og håndtere disse på nye og bedre måter.

 En slik reise kan selvfølgelig gjøres uten å delta i en selvhjelpsgruppe. Men da kan du gå glipp av viktige innspill og perspektiver. I en gruppe speiler dere hverandre og deler erfaringer. Dette gir ny og utvidet kunnskap for alle i gruppen.

Å delta i en selvhjelpsgruppe kan av og til oppleves som vanskelig. Det er lett å skylde på de andre i gruppa. Men hva forteller vanskelighetene om meg selv og min prosess? Hva er det jeg ikke vil se? Hvilke egenskaper har jeg som skaper problemer i hverdagen? Kan jeg håndtere meg selv bedre?

Som deltaker møter du i gruppen med ditt problem – ditt «temahefte» av opplevelser, følelser, tanker og erfaringer. De andre møter i gruppa med helt andre «temahefter» basert på deres kunnskap og erfaring.

Gjennom samtalene i gruppa blir egne følelser og erfaringer aktivert «her og nå» når de andre deler sine opplevelser og erfaringer. Fra dette «her og nå»-stedet kan du oppleve ny innsikt i dine egne problemer.

Gjennom arbeidet i gruppa får du mulighet til å sortere og bearbeide det kaoset som ofte oppstår du står midt oppi et livsproblem. Du kan finne ut hva som ikke lar seg forandre og hvordan du kan klare å leve med det likevel.