Det finnes mange former for selvhjelpsgrupper. Vi forholder oss her til de selvorganiserte selvhjelpsgruppene som ledes av rammer og prinsipper. Grupper i regi av LINK Oslo er satt sammen av mennesker med ulike problemer.

Gruppene som startes i regi av LINK Oslo består av mennesker med ulike problemer. Det som er nødvendig for å delta er at du har innrømmet overfor deg selv at du har et problem og at du er villig til å våge å ta ansvar for å gjøre noe med problemet og den smerten det gir deg.

«Tenk om jeg skulle ha gått i gruppe for hvert av problemene jeg sliter med…» (gruppedeltaker)

Erfaring fra grupper med ulike problemer viser at det er mulig å bryte ut av fastspikrede roller og mønstre. Deltakerne bringer med seg ulike erfaringer og kunnskap. Det du strever med i dag har kanskje en annen strevd med tidligere, og kan dele av sine erfaringer.

Det er offte mange likheter mellom deltakerne selv om problemene de står i oppleves som forskjellige. Og kanskje har mange problemene en lignende årsak i bunnen – følelsen av ikke å være god nok slik jeg er. Erkjennelsen av at jeg ikke er alene om å oppleve det jeg gjør kan gi ny styrke til å gå videre.

I en gruppe med forskjellige problemer er det ikke så lett å konkurrere med hverandre om «hvem som har det verst». Tvert imot kan det oppstå ny kunnskap man har funnet fram til gjennom erfaringsdeling om hvordan dere kan få det bedre herfra og framover.

Det nødvendigste du trenger for å delta er:

  • Du har forstått at du har et problem du har behov for å bearbeide
  • Du må selv ha valgt denne måten å arbeide på
  • Du må være villig til å sette av tid til dette, og prioritere å møte opp i gruppa to timer en gang i uka.

«Det ene er forståelsen min for at vi har ulikt utgangspunkt for å delta i gruppen, men jeg tror jeg vil si det er likt i forhold til å grave frem det vi har av ressurser for å bruke på oss selv. Det andre som er blitt viktig for meg, som jeg tror jeg skjønner, er at det er det samme hva navnet på problemet vårt er. Det er alle de følelsene som ligger bak problemet vi kjenner oss igjen i, og som vi kan dele våre erfaringer på. (Mann, 46 år, deltaker i LINK Oslo.)

Forandringsarbeidet deltakerne opplever i gruppa er krevende og langvarig. Det tar tid å trene på nye måter å forholde seg til problemet på, som med all annen trening.

En selvorganisert selvhjelpsgruppe startet i regi av LINK Oslo leder seg selv. For å få til dette i praksis har det gjennom mange år nedfelt seg rammer og prinsipper for arbeidet som til sammen utgjør den gjensidige ledelsen av gruppa.

Mer om hvordan det praktiske arbeidet i gruppene foregår finner du i disse artiklene.

Mer om rammene for gruppearbeidet

Mer om prinsippene for gruppearbeidet.