Denne siden viser en oversikt over selvstendige samtalegrupper innen rus og avhengighet, og deres frivillige innsats og selvivaretakelse hos LINK Oslo.

Hvis du vil vite mer om den enkelte gruppe utover møtetidene som er oppgitt her, klikker du på bildene. Da sendes du videre til den enkelte organisasjons egen hjemmeside.
For informasjon om samtalegruppene som LINK Oslo starter opp, ring 22 96 15 40 hverdager mellom 09.00 og 15.00.

AA (Anonyme alkoholikere) i Oslo

Anonyme Alkoholikere er et fellesskap av kvinner og menn som deler sin erfraring, styrke og håp med hverandre for at å løse felles problem, og hjelpe andre med å friskne til fra alkoholisme. Den eneste betingelsen for medlemskap er ønske om å slutte å drikke.

Fredager kl. 07.00-08.30 (Early Bird) og Kl. 19.30 – 21.00 (Majorstuagruppa) Søndager kl. 09.30-11.20 (Polish) og kl. 17.00-18.00 (12&12 Book English)

 

ACA (Adult Children of Alcoholics)

Velkommen til Adult Children of Alcoholics. Voksne barn av alkoholikere, er et fellesskap av menn og kvinner som har vokst opp i et alkoholisert eller på annen måte dysfunksjonelt hjem. Vi møtes i trygge omgivelser med gjensidig respekt og bekrefter våre felles erfaringer. Vi oppdager hvordan barndommen påvirket oss i fortiden og innvirker på oss i dag («Problemet»). Vi benytter de Tolv Trinn.

Fredager kl. 17.00-19.00   Torsdager kl. 10.30-13.30   ACA English: Wednesdays 5.30 PM- 7 PM.  Søndager kl. 18.30-21.00 (Język polski)

 

Al-Anon

Al-Anon familiegruppe er et anonymt felleskap av slektninger og venner av alkoholikere. Familien kan gjøre mye for å hjelpe seg selv, enten alkoholikeren drikker eller ikke. Alle som er berørt av en annens alkoholmisbruk kan være med i Al-Anon.

Onsdager kl. 19.30 – 21.30

 

 

Anonyme Narkomane

Kjernen i Anonyme Narkomanes tilfriskningsprogram er de Tolv Trinn, som er tilpasset fra Anonyme Alkoholikere. Disse “trinnene” består i å innrømme at det er et problem, søke hjelp, selvransakelse, prate konfidensielt med noen om hva man finner, gjøre opp for seg der hvor det har blitt påført skade, og arbeide med andre rusavhengige som ønsker å tilfriskne.

Lørdag kl. 11.30 – 13.30. Lørdag kl. 17.00-19.00 (Kun Russiskspråklig/Русский язык).  Søndag kl. 11.30 – 13.30.

 

 

 Anonyme Sexavhengige (https://saaoslo.no/)

Sex Addicts Anonymous®, SAA er et fellesskap av menn og kvinner som deler sin erfaring, styrke og håp med hverandre slik at de kan overvinne sin sexavhengighet og hjelpe andre til å gjøre det samme.

Møtes lørdager kl. 15.00 – 17.00

 

Bipolarforeningen Norge er en frivillig medlemsorganisasjon av og for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende.
Se Bipolarforeningen forside – Bipolarforeningen for mer informasjon.

Møtes annenhver onsdag (oddetallsuker) kl. 19.00 – 21.00

 

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer er en landsomfattende organisasjon for deg som har en diagnose knyttet til fordøyelsessystemet.
Se https://www.lmfnorge.no/ for mer informasjon.

Møtes 1. torsdag i måneden.

 


Pappanettverket
har sitt utspring i LEVEs prosjekt «La menn være menn». For  fedre som har opplevd det utenkelige ved å miste barn ved selvmord.

Se Pappanettverket har fått faste lokaler og starter opp med regelmessige møter hver måned. – Leve for mer informasjon.

Møtes annenhver onsdag (partallsuker) kl. 19.00 – 21.00

 


ADHD Norge
er en medlems- og interesseorganisasjon for mennesker med ADHD, deres foresatte og familier og andre som har interesse for ADHD-saken.

ADHD Oslo har kurs og gruppeaktiviteter i våre lokaler på onsdager, og en gruppe på torsdager.

 

 

Spillavhengighet Norge jobber lokalt, regionalt og nasjonalt for å forebygge spilleavhengighet. Vi bidrar til at spilleavhengige og pårørendes stemmer blir hørt og vi setter lys på avhengighetens baksider.