Tolvtrinnsgruppene er en samlebetegnelse for grupper hvor deltakerne er avhengige av ulike rusmidler. Det finnes også egne grupper for pårørende til de som er avhengige.

Tolvtrinnsprogrammet er Anonyme Alkoholikeres forslag til hvordan man praktisk kan gå frem for å overvinne sykdommen alkoholisme. AA har senere stått som modell for flere liknende fellesskap knyttet til forskjellige former for avhengighet.  I Oslo finner vi i tillegg til AA Anonyme Narkomane, Al-Anon og ACA (Adult Children of Alcoholics – voksne barn av alkoholikere med flere.

Tolvtrinnsgruppene er et fellesskap av kvinner og menn som deler sin erfaring, styrke og håp med hverandre for at de kan løse sitt felles problem og hjelpe andre å friskne til fra avhengighet eller å stå i situasjonen som pårørende.

Den eneste betingelse for medlemskap, er et ønske om å slutte å være avhengig. Det er ingen avgifter eller kontingenter for medlemskap.

Opplever du at alkohol eller annen avhengighet har blitt et problem i livet ditt, kan det være en god ide å snakke med noen om det. Flere organisasjoner har kontakttelefoner som betjenes av folk som selv har erfart avhengighetens skyggesider. Alle henvendelser til disse telefonene er selvfølgelig konfidensielle og anonyme.

Det finnes også grupper for pårørende.

De fleste medlemmene begynte veien til et nytt liv uten avhengighet med en uformell prat med en som visste hva det hele dreide seg om. Det holdes mange tolvtrinnsmøter i Oslo hver kveld, enkelte dager også ved lunsjtid og tidlig om morgenen. I Oslo er nærmeste tolvtrinnsgruppe  aldri langt unna – og det er bare å møte opp.

Det er ved å gå på møter at du lærer ditt eget problem og deg selv å kjenne. Bare du selv kan avgjøre om en tolvtrinnsgruppe er noe for deg. I gruppene er medlemmene mer enn villige til å dele sine erfaringer og det er opp til deg å ta imot og dele dine.

Her finner du en oversikt over organisasjonene som holder til i LINK Oslos lokaler. Ved å klikke på logoene i denne artikkelen kommer du til organisasjonens hovedside med utfyllende informasjon om flere grupper enn de som holder til i LINK Oslos lokaler.

Dersom du har andre problemer i tillegg til rus har mange funnet det nyttig å delta i en gruppe med ulike problemer. Les mer om dette her.