Hvordan kan gruppedeltakere selv ta ansvar for prosessen i gruppa uten en leder eller terpeut?

Mange lurer på om gruppedeltakerne klarer å lede seg selv. Erfaringene fra gruppene som er startet av LINK Oslo er at det så absolutt går an. Men det å lede seg selv er en del av gruppeprosessen og vil nødvendigvis ta tid og kreve innsats fra deltakerne.

Før de begynner i gruppen anbefales deltakerne å lese gjennom en del informasjon om selvhjelpsgrupper som ligger på nettsiden vår. Spesielt rammene for arbeidet og prinsippene for samtalen er viktig å sette seg inn i. Dette blir det første møtet med hvordan gruppene arbeider.

På oppstartsmøtet deltar  LINK Oslo og gjennomgår praktiske ting i forbindelse med bruk av lokalene og deltakerheftet hvor de samme rammene og prinsippene har en sentral plass. Her er det mulighet for samtale og spørsmål. Selv om gruppen er uten formell leder, er det nettopp rammene og prinsippene som skal ligge i bunnen av arbeidet i gruppa – og derfor utgjør «ledelsen».

Heretter overtar kontaktmøtene som møtested for samtaler rundt gruppeprosessen. Deltakere fra alle aktive grupper er velkomne, og her får vi høre hvordan de enkelte gruppene i fellesskap har funnet sine måter å løse problemer med fravær, at alle skal få komme til orde og annet som kan skape ugreie blant deltakerne.

Noen grupper sliter av forskjellig årsaker mer enn andre. Det hender derfor at vi blir bedt om komme tilbake til gruppen for å hjelpe dem gjennom en konflikt. Vi ber da gruppen ta problemet med seg til neste kontaktmøte for å høre om andre grupper har gjort lignende erfaringer og hvordan de i så fall klarte å komme videre. Vi henviser også til hvilke prinsipper for samtalen som kan legges til grunn for å løse problemet internt i gruppen. LINKs rolle er å tilrettelegge for erfaringsdeling.

Det hender dessverre også at deltakerne ikke klarer å komme videre, men velger å oppløse gruppen. Noen deltakere blir borte for godt, andre melder seg på til en ny gruppe. Og noen kommer tilbake etter en tid i tenkeboksen.

Les mer om selvhjelpsgrupper på hjemmesiden vår.