Ta i bruk selvhjelpsforståelsen når livet blir strevsomt

Hva er selvorganisert selvhjelp?

Selvorganisert selvhjelp er en grunnleggende forståelse, og tar utgangspunkt i mennesker som selv ønsker å gjøre noe med et problem de sliter med. Det handler om å bevisstgjøre egne tanker og holdninger, og styrke egne evner og muligheter til å delta i egen mestringsprosess. I den grad det er mulig trener du på selv å ta ansvar for din egen livssituasjon.

Hver og en av oss sitter inne med mye kunnskap om eget livsproblem, og vi har også egne ressurser vi kan bruke for å få det bedre. Selv om vi ikke er skyld i problemene vi kjenner på kroppen, så har vi en mulighet for å velge hvordan vi håndterer følelsene rundt problemet. Å sette seg i førersetet er en forutsetning for å ta styringen – uansett om jeg vil ta tak i problemet på egen hånd, snakke med venner, familie, andre som har problemer, gå i en selvhjelpsgruppe eller be om hjelp fra det offentlige.

Å streve alene kan være krevende og ensomt. Men når to eller flere mennesker møtes i trygge omgivelser, oppstår det noe nytt i rommet mellom dem. Dette nye skapes i fellesskapet og er mer enn individene hver for seg.

Trenger du noen å snakke med?

LINK Oslo starter jevnlig nye selvorganiserte selvhjelpsgrupper, uavhengig av alder, kjønn, problem, med eller uten en bestemt sykdom eller lidelse. For å delta må du selv ha vilje og motivasjon til å gjøre en endring i livet. Det er gratis å delta, men koster vilje og krefter. En fra LINK Oslo deltar den første gangen, og deretter leder gruppen seg selv med utgangspunkt i erfaringsbaserte rammer og prinsipper for møtene.

Les mer her, og meld deg på!