Oslo har denne høsten mottatt tusenvis av nye studenter. Fadderuka er over forlengst - hva nå?

Foto: Denna, Morguefile

Kanskje du er en av svært mange nykommere som har gledet seg – kanskje i flere år – til å flytte hjemmefra og begynne voksenlivet for alvor. Kanskje kommer du fra et trygt miljø hvor folk kjenner hverandre på godt og vondt. Kanskje har du opplevd triste ting i livet ditt og gleder deg til å legge alt bak deg og få en ny start.

Møtet med storbyen kan uansett bli en tøff overgang til å stå på egne bein. Til tross for at studiestedene arrangerer fadderuke ved studiestart tar også den uka slutt, og hverdagen begynner for alvor.

Studielånet dekker bare et minimum av utgiftene. Kanskje det kan bli nøvendig å finne en jobb? Kanskje strever du med å fordele tida mellom forelesningene og å lese på egenhånd. Pensum- og oppgavepresset bygger seg opp mens troen på at du skal klare deg kanskje går i motsatt retning… nedover.

Hvis du ikke er så heldig at du har gode venner i byen kan dette bli ensomme dager. Det virker jo som om byen med det store hjertet ikke har plass til meg likevel? Å snakke med meg selv i speilet kommer det heller ikke så mye fornuftig ut av. Hva skal jeg gjøre?

Mange av studiestedene i Oslo har egne tjenester når livet blir tungt. Du kan bli frivillig i en organisasjon dersom du er ensom. Og så kan du velge å delta i en selvorganisert selvhjelpsgruppe i regi av LINK Oslo.

Gruppene består av maks åtte personer med forskjellige typer problemer som leder seg selv ved hjelp av rammer rundt gruppen og prinsipper for samtalen. Deltakerne møtes to ganger i uka, og det er gratis å delta. Nye grupper startes jevnlig.

Gjennom å dele problemet i gruppa med andre som strever med sitt kan du bli mer bevisst på hvor ting butter imot og kanskje få øye på nye muligheter og nye veier videre. En slik gruppe kan støtte deg i å våge å gjøre det du egentlig ønsker.

Du kan lese mer på vår hjemmeside om hvordan det å gå i gruppe fungerer og hvordan du kan delta.

Selvhjelp Norge har også en lengre artikkel om studentlivet. Les videre her.