Temaet Selvhjelp er å styrke seg selv samlet 23 kvinner fra sju land

23 damer fra sju land deltok i temadagen. Her er noen av dem.

Det er smart å snakke sammen! Det var alle enige med Anne-Grete Bjørlo fra Link Oslo om da hun holdt temadag om selvhjelp hos Helseforum for kvinner 14. og 21. oktober.

Fullt hus med engasjerte tilhørere lyttet og nikket gjenkjennende til det hun formidlet om selvhjelpsforståelse og hvordan vi kan bli flinkere til å tenke på oss selv som ressurser til tross for at livet kan være vanskelig.

Temaet ble utdypet uka etter – og interessen for å lære mer var fortsatt stor. De fleste fra første samling kom, og hadde i tillegg fått med noen nye.

Det er uvant å snakke sammen om vanskelige tema, og dette fikk damene øvd litt på i mindre grupper. Men noen fikk mersmak og nå jobber Helseforum videre for å få til en selvhjelpsgruppe hvor de kan trene videre på å snakke om det som er vanskelig og vondt.

«Jeg lærte å tenke på en ny måte, noe jeg aldri har tenkt på før. Det er positivt,» lød tilbakemeldingen fra en av damene.

Helseforum for kvinner deltar i Nettverk for Selvhjelp i Oslo (NSO) og har inngått en egen samarbeidsavtale med LINK Oslo – senter for selvhjelp og mestring. To årlige temadager inngår i denne avtalen.

Oppfølging uka etter den første temadagen ble valgt fordi selvhjelp i denne betydningen av ordet er nokså ukjent for målgruppene, og det var viktig å forankre begrepet og øve litt før vi prøver å få i gang en selvhjelpsgruppe.