Grupper som startes i regi av LINK Oslo består av mennesker som har ulike problemer å slite med.

Det som er nødvendig for å delta er at du har innrømmet overfor deg selv at du har et problem. Du er også villig til å våge å ta ansvar for å gjøre noe med problemet og den smerten det gir deg.

tenk om jeg skulle gått i gruppe for hvert av problemene jeg sliter med…»

Les mer om grupper basert på ulike problemer.