Få innsikt i hvorfor og hvordan selvhjelp kan være nyttig kunnskap for økt mestring av livet.

På seminaret vil du få innsikt i hvorfor og hvordan selvhjelp kan være nyttig kunnskap for økt mestring av livet. Du vil også lære om selvhjelpsgrupper og hvordan slikefellesskap kan startes opp. Videre vil vi snakke om muligheter for samarbeid lokalt. Alle kan delta og arrangementet er gratis.

invitasjon 23.februar