Her finner du informasjon om dokumentene som støtter opp under arbeidet vårt. Vi har også tatt med et forskningsprosjekt fra NIBR siden dette benyttet informanter fra LINK.

Dette er de viktigste forankringsdokumentene for selvhjelpsarbeidet i LINK Oslo – senter for selvhjelp og mestring. Klikk på lenken til dokumentet for å lese hele.

Nasjonal plan for selvhjelp 2014-2018 (IS-2168)

Folkehelseplanen for Oslo kommune 2017-2020

Seniormeldingen i Oslo kommune. Selvstendige, aktive og trygge eldre. Bystyremelding 1/2014

Likeverdige helse- og omsorgstjenester – god helse for alle. Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-17 

Den nasjonale strategien for innvandreres helse og omsorgstjenester  bygger på Stortingsmelding 6  (2012-2013)- Integreringsmeldingen. En helhetlig integreringspolitikk – Mangfold og fellesskap. Her fremheves det at det er et viktig mål for regjeringens integreringspolitikk å sørge for at alle som bor i Nnorge får brukt ressursene sine og tar del i fellesskapet.

Utover disse viser vi til kompetansesenteret Selvhjelp Norge og deres hjemmeside for mer informasjon om forskning utenfor LINKs grupper.

NIBRs forskningsprosjekt involverte tidligere deltakere i grupper hos LINK Oslo.

I denne artikkelen finner du mer om prosjektet – og viktig informasjon til informantene.