Selvhjelpshuset LINK Oslo er en nøytral og byomfattende møteplass for selvorganiserte selvhjelpsgrupper

I tillegg driver LINK Oslos ansatte utstrakt informasjonsarbeid mot ansatte i offentlig og privat virksomhet, samt mot frivillige organisasjoner.