Selvhjelp er den bevisste arbeidsprosessen fra et vanskelig problem til ny kunnskap, nye muligheter og en ressurs i eget liv.

Slik kan jeg få øye på nye muligheter og få tilgang til ressurser som allerede finnes i mitt eget liv.

Det kan også innebære at jeg må akseptere og lære å leve med det jeg ikke kan forandre.

I LINK Oslo handler selvhjelp om den indre motivasjonen jeg trenger for å kunne finne igjen mine egne  ressurser og ta dem i bruk.

Utgangspunktet for enhver selvhjelpsprosess er erkjennelsen av at noe er vanskelig og hindrer meg i å leve slik jeg ønsker. Det er jeg selv som må komme fram til denne erkjennelsen, selv om andre kan medvirke til at jeg forstår at jeg har et problem.

Kanskje jeg aldri har klart å sette ord på hvordan jeg egentlig har det?

Endringsprosessen starter her – med erkjennelsen av at noe er vanskelig – enten jeg står alene i prosessen eller deltar i en selvhjelpsgruppe.

Hva betyr selvhjelp og selvhjelpsforståelse for meg i mitt eget liv? Det er ikke alltid det passer å gå i gruppe med andre. Det kan handle om tidsbruk, tilgjengelighet eller at jeg ikke er klar for det ennå. Hva da?

Heldigvis kan jeg trene i min egen hverdag. Har jeg først lært å sortere problemet og stille meg selv de gode spørsmålene er det fullt mulig å jobbe videre med min egen prosess helt på egenhånd, selv om jeg da går glipp av verdifulle synspunkter og erfaringer fra andre. ­­

Målet med endringsprosessen er å få en bedre hverdag, eller å lære å leve på en bedre måte med noe som ikke så lett kan forandres. Dette er det ofte lettest å jobbe med sammen med andre, for da får jeg ta del i flere erfaringer og kan få nye vinklinger på mitt problem. Min erfaring og kunnskap kan også være til nytte for andre!

Uansett om du velger å trene på egenhånd eller du velger å gå i gruppe er det en ting som er sikkert: Endringsprosessen vil ta tid,  kanskje lang tid. Derfor er det så viktig at du gir deg selv dette rommet og forstår at resultatene ikke viser seg med det samme.