LINK Oslo har etterhvert fått mange gode samarbeidspartnere.

Oslo kommune, de enkelte bydelene og NAV er de viktigste offentlige samarbeidspartnerne. LINK OSlos ressurser brukes for å legge til rette og etablere selvhjelp i byen i samarbeid med bydelene, NAV og helsetjenestene.

Røde Kors Oslo og LINK Oslo har formalisert samarbeidet i en samarbeidsavtale for å sørge for at begge parter oppfyller sine forpliktelser i tråd med det partene er enige om.

LINK Oslo og Helseforum for Kvinner har høsten 2017 inngått en samarbeidsavtale. Her er målet å få temadager om selvhjelp inn som en del av deres tilbud til minoritetskvinner.  LINK Oslo ønsker også å få på plass et bredt samarbeid med flere aktører i det flerkulturelle Oslo.

NSO – Nettverk for selvhjelp i Oslo består av mange frivillige- og ideelle organisasjoner som samarbeider om å gjøre selvhjelp tilgjengelig for alle mennesker i Oslo by, uavhengig av alder, status og helse.

For å bli synlige ute deltar de ansatte i LINK Oslo  på informasjonsmøter, arrangerer seminarer og temadager osv.

Ønsker du eller din organisasjon mer informasjon, vennligst ta kontakt.