Samspillet i gruppa påvirkes av deltakerne, og gruppen gjennomgår også sin egen utviklingsprosess gjennom forskjellige stadier.

Bildet er arrangert

Endringsprosesser er krevende, og derfor kan det være greit å ha et «kart» over vanlige faser i slike prosesser. Men husk at terrenget og erfaringene du og gruppa gjør er viktigere enn kartet!

Gruppeprosessen består vanligvis av mange forskjellige faser. Hver av disse fasene utgjør en del av helhetsprosessen fram mot moden alder. For noen grupper vil enkelte faser representere større utfordringer enn andre.

Deltakerne er forskjellige. Gruppene blir dermed også forskjellige. Noen sliter mer enn andre. Gruppeprosesser tar derfor tid. Tålmodighet, varme og raushet, for ikke å snakke om god folkeskikk, er nødvendig for å gjennomføre.

Hver fase fått sin egen artikkel for å gjøre det enklere å kjenne seg igjen.  Klikk på den fasen du vil lese mer om – så kommer du direkte dit.

1. Forsiktighet

2. Høflighet

3. Fortellerstadiet

4. Jakten på en leder

5. Lyserød idyll

6. Beskyttelse

7. Maktkamp

8. Per eller Kari vil slutte

9. Oppvåkning

10. Moden alder