LINK Oslo har utviklet seg til å bli et stort selvhjelpshus. Mange selvorganiserte selvhjelpsgrupper møtes her en gang i uken for sammen å forsøke å finne veien videre fra det som er vondt og vanskelig.

LINK Oslo tar imot påmeldinger til og starter opp nye selvhjelpsgrupper fortløpende for deltakere med ulike problemer. Les mer om disse gruppene under menypunktet Selvhjelp, eller kontakt oss på telefor 940 30 488 for å få vite mer.

I tillegg er det mange såkalte tolvtrinnsgrupper som bruker våre lokaler til sine møter. Tolvtrinnsgrupper har hentet sin arbeidsmodell fra tolvtrinnsprogrammet som Anonyme Alkoholikere i tok i bruk for mange år siden.

Her finner du en egen oversikt over hvilke grupper som bruker LINKs lokaler, samt hvilke tider de forskjellige gruppene er på huset. Det er åpne møter hvor alle er velkomne.