Rammene for arbeidet i gruppa er basert på erfaringer gjort gjennom mange år.

  • Gruppen består av åtte deltakere ved oppstart, deretter lukkes gruppen
  • Gruppen består av menn og kvinner med ulike problemer
  • Gruppen bygger på gjensidig respekt, tillit og toleranse
  • Møtene varer i to timer en gang i uka.
  • Du deltar så lenge du vil, og deltakerne bestemmer i fellesskap når det er tid for å avslutte gruppearbeidet.
  • Taushetsplikt
  • Meldeplikt – du må gi de andre beskjed når du ikke kan komme.
  • Gruppen er et arbeidsfellesskap. Sosiale arenaer finner du utenfor gruppen.

Du kan lese mer om rammene for gruppearbeidet her.