LINK Oslo er et nøytralt og byomfattende selvhjelpshus for Oslos innbyggere, drevet av Norsk Selvhjelpsforum og finanisert av Oslo kommune. LINK betyr Læring, Informasjon, Nettverk og Kunnskap om selvhjelp.

Senteret arbeider for å øke kunnskapen om selvorganisert selvhjelp som en mulighet for å få en bedre livssituasjon og til å håndtere livsproblemer.  Det er gratis å delta i grupper på LINK Oslo. Lokalene benyttes også av mange grupper innen rus- og avhengighet.

Senteret har to ansatte. Du finner mer informasjon om LINK Oslo – senter for selvhjelp og mestring under menypunktet OM LINK.