LINK Oslo er et nøytralt og byomfattende senter for selvhjelp og mestring til for Oslos innbyggere.

LINK = Læring, Informasjon, Nettverk og Kunnskap om selvhjelp.

Senteret arbeider for å øke kunnskapen om selvorganisert selvhjelp som en mulighet for å få en bedre livssituasjon og til å håndtere livsproblemer.  Det er gratis å delta i grupper på LINK Oslo. Lokalene benyttes også av mange grupper innen rus- og avhengighet.

Senterets ansatte. Du finner mer informasjon om LINK Oslo – senter for selvhjelp og mestring under menypunktet OM LINK.