Digitalt temamøte mandag 4. oktober kl 19-20.30.

Nå skulle jeg gjerne hatt noen å snakke med…

«Å være med i selvhjelpsgruppe med andre pårørende har bidratt til at jeg kunne være litt mer meg selv. Et pustehull, et sted som er mitt og hvor jeg fikk styrke til det jeg sto i hjemme.» (Sitat fra en pårørende.)

Rollen som pårørende til en som er syk, spesielt når det gjelder langvarig syke, kan være krevende. Ofte dreier alt seg om den som er syk, og du som pårørende må som oftest holde deg i bakgrunnen. Noen ganger kommer du hjem til tomt hus, eller blir nødt til å være hjemme mer enn du ønsker.

 

Noen har utfordringene i hjemmet og den syke er barn, partner, ektefelle, nær venn, eller gamle foreldre. Andre er pårørende til noen som er på sykehus, sykehjem eller som bor alene langt unna. Psykisk sykdom, rus, livstruende og/eller kronisk sykdom er alle varianter av samme tema, men med hver sine utfordringer.

 

Uansett er det en krevende situasjon å stå i over lengre tid, og ofte ender den pårørende opp med å bli syk selv, eller sykemeldt fordi belastningen blir for stor. Mange har opplevd at det å stå i en utfordrende pårørendesituasjon påvirker helse, arbeid og familieliv. Det kan være vanskelig å få tid til det du vil. Du kan få dårlig samvittighet over å ikke bidra nok

 

Det er ikke lett å unne seg et pusterom, men det kan være det viktigste du gir deg selv! Å møte andre i samme situasjon i en selvhjelpsgruppe kan være avgjørende for mestring. En gruppe hvor du kan få være hele deg, hvor det er lov å være frustrert og sint, men også glad de gangene det er noe å glede seg over.

LINK Oslo – senter for selvhjelp og mestring inviterer til temamøte på zoom mandag 4.oktober kl. 19-20.30. Du får tilsendt lenken til zoom dagen før møtet.

Hvis du kjenner deg igjen i dette håper vi du melder deg på til temamøtet via koronafast@linkoslo.no