LINK Oslo skal synliggjøre selvorganisert selvhjelp som en mulighet for individer, miljøer, organisasjoner og bedrifter.

Bildet er arrangert

LINK Oslo skal

  • spre lokal erfaringsbasert kunnskap om selvorganisert selvhjelp slik at kunnskapen blir tilgjengelig på alle arenaer. Dette gjelder ikke minst tjenesteapparatet i Oslo kommune, men også NAV og andre velferdsinsitusjoner. Direkte kommunikasjon med Oslos befolkning gjennom temamøter, spredning av brosjyrer, bruk av nettside og Facebookside er også helt avgjørende for å nå ut bredest mulig.
  • være en lokal samarbeidspartner, kunnskapsleverandør og støtte for frivillige organisasjoner, offentlig sektor og det private næringsliv i forhold til selvorganisert selvhjelp.
  • ha oversikt over selvhjelpsaktiviteter i Oslo-området.
  • ha en koordinerende funksjon som knytter sammen alle selvhjelpsaktiviteter ved  å informere om ulike selvhjelpsgrupper til befokning og tjenesteapparatet. Dette gjør det mulig for folk som har behov for å gå i en selvhjelpsgruppe å velge den som passer best  i den aktuelle situasjonen.
  • styrke mennesker og miljøer/organisasjoner som ønsker å starte opp grupper gjennom erfaringsdeling og nettverksbygging.
  • ta imot påmeldinger og forestå oppstart av nye selvorganiserte selvhjelpsgrupper med deltakere  med ulike problemer.
  • gi andre selvorganiserte selvhjelpsgrupper som f.eks tolvtrinnsgrupper et sted å ha sine møter så langt kapasiteten rekker.