Rollen som selvhjelpsfasilitator er særdeles viktig for implementeringen av selvhjelp og tverrsektorielt samarbeid. Vi legger selvhjelp til grunn som en del av vår helseforståelse og som virkemiddel for bedre livskvalitet. Selvhjelpsfasilitatorene vil sammen bidra til kontinuerlig kunnskapsutvikling, bevisstgjøring og forankring av selvhjelpsarbeidet i Oslo by.