Hvordan kan selvhjelp være et verktøy i hverdagen, for deg alene, eller sammen med andre i gruppe. Har du levd en stund? Bruk erfaringskunnskapen du har til å hjelpe deg selv når livet butter, gjerne sammen med andre. Du er ekspert god nok.

Har egne krefter
I en samtalegruppe bruker du din egen erfaringskunnskap og egne krefter. Du er din egen ekspert sammen med andre. Dere er likeverdige. Dere kan snakke om hvordan dere har det og hvordan dere tar det – om alt fra ensomhet, sorg, manglende bevegelighet, en vanskelig pårørenderolle, dårlig hørsel, dårlig syn, tap av arbeid eller at du leter etter en ny identitet som senior. Eller andre problemer.

Hva tenker jeg om meg selv og andre?
Det hjelper å snakke med andre, og bli bevisst på hva problemet egentlig er. Svarene har du i deg selv.
Stoppe opp og tenke.
Erfaring viser at vi har stor nytte av å snakke sammen. Lære meg å gå inn i mine egne problemer. Hva kjenner jeg egentlig? Hva lar jeg mine erfaringer gjøre med meg? Hva kan jeg gjøre noe med? Hvilke valg har jeg? Det er godt å stoppe opp og kjenne etter hvordan jeg har det. I gruppa lytter vi, gir ikke hverandre råd. Det er ikke sikkert mine råd passer deg.

Det kan være en stor påkjenning å våge å hente frem en følelse og en smerte som hadde ligget mer eller mindre begravet i lang tid. Hvis dette ikke blir hentet frem og gjort noe med, vil de bare bygge seg opp og bli problemer i livet vårt.

Det handler om å stoppe opp, og våge å stille spørsmålene om hvordan jeg har det og hva jeg lar ulike situasjoner gjøre med meg.

Bli mer ærlig – også når det er ubehagelig
Samtalegruppene er selvstyrte, vil si at den er ledet av deltakerne selv. Det fungerer godt ved å lage gode regler for gruppa ved oppstart. Da blir det forutsigbart og det skaper trygghet i gruppa.

Noen er i utgangspunktet skeptisk til at gruppa ikke blir ledet av en fagperson, for hvordan kan vanlige mennesker egentlig hjelpe seg selv uten ekspertbistand? Og uten at det blir en koseklubb med alt som er dårlig her i verden, eller at en av deltakerne prater i vei på uten at andre kommer til ordet.

Lærer mye om seg selv
De som går i grupper sier at de lærer mye om seg selv, blir bedre på å sette grenser i forhold til seg selv og andre. Vær mer ærlig og våg å si nei til andre, ikke bare gjøre som andre forventer.

Du oppdager gjennom denne prosessen dine egenskaper og oppdager sider hos deg selv som du ikke har kjent tidligere. Du blir bedre kjent med deg selv.

Av Inger Berit Stene, LINK Oslo – senter for selvhjelp og mestring.