Engasjement for unges psykiske helse og velferd samlet over hundre fagpersoner og kommuneansatte til Selvhjelpsdagen på Røde Kors konferansesenter 14. mai.

Se intervju med Peder Kjøs

Se intervju med konferansier Unni Kristiansen

Se intervju med SiO Helse og Velferdstinget

Se intervju med Elisabeth fra Angstringen

Se filmen om de unge voksne som ble fremvist på selvhjelpsdagen (laget av Spiseforstyrrelsesforeningen)

Dagen ble arrangert i regi av NSiO (Nettverk for Selvhjelp i Oslo), Helseetaten og Velferdsetaten. De inviterte var ansatte i NAV ungdomsteam, psykisk helse, helseetaten for ungdom, oppvekst- og aktivtetsarena, Barnevern ungdomsteam, BUP, DPS, KoRus, SiO Helse, Velferdstinget og studieveiledere.

Målet var å inspirere og motivere de til å spre informasjon om selvhjelp til de unge i Oslo og det var derfor godt å høre at mange av de fremmøtte omtalte dagen som nettopp nyttig og inspirerende. Og ja, engasjementet blant de fremmøtte var stort: Hvordan kan vi nå unge som har språkbarrierer? Er selvhjelpsgrupper tilgjengelig for de som tar Voksenopplæring? Kanskje kan gravide med fødselsangst dra nytte av selvhjelpsgrupper? En kommuneansatt ønsket å starte en gruppe, men
trengte flere deltakere og inviterte andre bydeler til å spre informasjonen videre til unge i sine bydeler. Dagen ble på den måten en fin møteplass – også på tvers av bydeler.

Finner løsninger selv

Talelisten på Selvhjelpsdagen var lang og byråd Tone Tellevik Dahl fikk det første ordet. Hun påpekte blant annet at tall fra
Helsedirektoratet viser at hele 70 prosent kommer ut av rusproblemer uten at helseapparatet har vært involvert. Altså
er det fullt mulig for mange å finne løsninger, eller nye måter å håndtere problemer på, uten hjelp fra helsevesenet. Men
som Ellen Kobro i Helseetaten påpekte kan selvhjelp også gi folk et verktøy for å klare å stå i (helse)kø.

Håvard Paulsen er kanskje mest kjent fra NRK Super, men også tørrlagt alkoholiker. Han kunne fortelle at han går i en
selvhjelpsgruppe i Anonyme Alkoholikere (AA) og opplever at han trenger det. Han får en utrolig kraft i å kjenne på det
fellesskapet som gruppen gir.

Kom som du er
Odd Arne Eriksen, som jobber i LINK Oslo (Senter for selvhjelp og mestring), uttrykte at det er lett å tenke at selvhjelp bare er for de andre «der ute». At det er for de som er syke og ikke for meg som er frisk, men slik er det ikke. En selvhjelpsgruppe kan være en god treningsarena, for å øve på å håndtere problemer og vanskelige følelser. Vi vil alle møte på problemer i løpet av livet, og om vi da vet hvordan vi kan håndtere problemene vil vi ha best mulig sjanse for å komme oss gjennom det –
med hodet over vannet. For som Peder Kjøs sa: «Selvhjelpsgrupper kunne hatt navnet «kom-som-duer-grupper»

Røde Kors Konferansesenter

Selvhjelpsdagen 2019 ble avholdt på Røde Kors Konferansesenter. Arrangementet var et samarbeid mellom Helseetaten, Velferdsetaten og Frivillige- og ideelle organisasjoner  i Nettverk for Selvhjelp i Oslo.

Viktig å synliggjøre frivillige organisasjoners rolle som arena for selvhjelp og økt livskvalitet for de unge voksne og bidra til å engasjere mennesker som på ulike måter er i kontakt med unge voksne gjennom å:

  • Belyse nye innfallsvinkler – hvordan gjøre selvhjelp og selvhjelpsgrupper attraktivt og tilgjengelig for dagens unge voksne.
  • Synliggjøre mulighetene som ligger i selvhjelp som helseforståelse og arbeidsform
  • Bevsstgjøre og styrke deltakernes kunnskap om selvhjelp.

Selvhjelpsdagen understøtter Folkehelseplanen for Oslo Kommune 2017-2020 og føringene i Strategi for Psykisk Helse (Høringsutkast 2018)

Invitasjon Selvhjelpsdagen 2019