NSiO - Nettverk for Selvhjelp i Oslo arrangerte Selvhjelpsdagen 2019 den 14. mai i samarbeid med Helseetaten og Velferdsetaten

 

Klikk på lenken for å se filmen som ble fremvist på selvhjelpsdagen: https://youtu.be/oUSSkmWGZiQ

Røde Kors Konferansesenter

Selvhjelpsdagen ble avholdt på Røde Kors Konferansesenter. Arrangementet var et samarbeid mellom Helseetaten, Velferdsetaten og Frivillige- og ideelle organisasjoner  i Nettverk for Selvhjelp i Oslo.

Målgruppen for konferansen var ansatte i bydeler/etater og andre som gjennom ulike organisasjoner er i kontakt med eller har et nettverk inn mot unge voksne i aldersgruppen 20-29 år.

Målet var å synliggjøre frivillige organisasjoners rolle som arena for selvhjelp og økt livskvalitet for de unge voksne og bidra til å engasjere mennesker som på ulike måter er i kontakt med unge voksne:

  • Å belyse nye innfallsvinkler – hvordan gjøre selvhjelp og selvhjelpsgrupper attraktivt og tilgjengelig for dagens unge voksne.
  • Å synliggjøre mulighetene som ligger i selvhjelp som helseforståelse og arbeidsform
  • Å bevsstgjøre og styrke deltakernes kunnskap om selvhjelp.

Selvhjelpsdagen understøtter Folkehelseplanen for Oslo Kommune 2017-2020 og føringene i Strategi for Psykisk Helse (Høringsutkast 2018)

Invitasjon Selvhjelpsdagen 2019