Nettverk for Selvhjelp i Oslo arrangerer en Selvhjelpsdag 14. mai i samarbeid med Helseetaten og Velferdsetaten

Røde Kors Konferansesenter

Selvhjelpsdagen holdes på Røde Kors Konferansesenter, og arrangeres for å synliggjøre frivillige organisasjoners rolle som arenafor selvhjelp og økt livskvalitet. Gjennom denne dagen ønsker vi å bidra til å engasjere mennesker som på ulike måter er i kontakt med unge voksne.

Målgruppen for konferansen er ansatte i bydeler/etater og andre som gjennom ulike organisasjoner er i kontakt med eller har et nettverk inn mot unge voksne i aldersgruppen 20-29 år.

Arrangørene håper selvhjelpsdagens sammensetning av deltakere, innhold og form  skal bidra til

  • Å belyse nye innfallsvinkler – hvordan gjøre selvhjelp og selvhjelpsgrupper attraktivt og tilgjengelig for dagens unge voksne.
  • Å synliggjøre mulighetene som ligger i selvhjelp som helseforståelse og arbeidsform
  • Å bevsstgjøre og styrke deltakernes kunnskap om selvhjelp.

Selvhjelpsdagen understøtter Folkehelseplanen for Oslo Kommune 2017-2020 og føringene i Strategi for Psykisk Helse (Høringsutkast 2018)

Invitasjon Selvhjelpsdagen 2019

Vil du melde deg på? Klikk på bildet så kommer du til påmeldingssiden.

Fullstendig program – følg denne lenken. 

Fullstendig program legges ut senere.